ข้าวเหนียวแก้ว

081-818-4476

ข้าวเหนียวแก้ว

ข้าวเหนียวแก้ว : หอมน้ำใบเตย หวานมันกำลังดี

ราคา

กล่องละ 40 บาท

กิโลกรัมละ 250 บาท