เต้าส่วน

081-818-4476

เต้าส่วน

ขนมเต้าส่วน (มีกะทิแยกให้)

ราคา : กระปุกละ 40 บาท