ขนมสาลี่ลูกกลม

081-818-4476

ขนมสาลี่ลูกกลม

ขนมสาลี่ : หอมกลิ่นนมแมว ฟูนุ่ม น่ารับประทาน

ราคา

8” : 300 บาท

12” : 540 บาท