เสน่ห์จันทร์

081-818-4476

เสน่ห์จันทร์

เสน่ห์จันทร์ : ขนมมงคล หน้าตาสวยงาม ปั้นเลียนแบบลูกจัน

กล่องเล็ก 10 ชิ้น : 60 บาท 

กล่องใหญ่ 100 ชิ้น : 60 บาท