ขนมชั้น (มี 3 ขนาด)

081-818-4476

ขนมชั้น (มี 3 ขนาด)

ขนมชั้น เล็ก, กลาง, ใหญ่

ขนมชั้น เล็ก 10 ชิ้น กล่องละ 80.- บาท
ขนมชั้น กลาง 15 ชิ้น กล่องละ 120.- บาท
ขนมชั้น ใหญ่ 42 ชิ้น กล่องละ 336.- บาท