ตะโก้ เล็ก, ใหญ่

081-818-4476

ตะโก้ เล็ก, ใหญ่

ตะโก้ เล็ก, ใหญ่

ตะโก้ เล็ก 10 ชิ้น กล่องละ 100.- บาท
ตะโก้ ใหญ่ 30 ชิ้น กล่องละ 300.- บาท