ข้าวเหนียวตัด สังขยา

081-818-4476

ข้าวเหนียวตัด สังขยา

ข้าวเหนียวตัด, ข้าวเหนียวสังขยา 

กล่องเล็ก 6 ชิ้น : 42 บาท

กล่องกลาง 12 ชิ้น : 84 บาท

กล่องใหญ่ 42 ชิ้น : 294 บาท