วุ้นกะทิ, วุ้นสังขยา, วุ้นซ่าหริ่ม

081-818-4476

วุ้นกะทิ, วุ้นสังขยา, วุ้นซ่าหริ่ม

  • วุ้นกะทิ, วุ้นสังขยา, วุ้นซ่าหริ่ม

วุ้นกะทิ เล็ก 6 ชิ้น / 12 ชิ้น กล่องละ 48/ 96.- บาท
วุ้นกะทิ ใหญ่ 25 ชิ้น กล่องละ 200.- บาท


วุ้นสังขยา เล็ก 6 ชิ้น / 12 ชิ้น กล่องละ 48 / 96.- บาท
วุ้นสังขยา ใหญ่ 25 ชิ้น กล่องละ 200.- บาท


วุ้นซ่าหริ่ม เล็ก 6 ชิ้น / 12 ชิ้น กล่องละ 48/ 96.- บาท
วุ้นซ่าหริ่ม ใหญ่ 25 ชิ้น กล่องละ 200.- บาท
วุ้นสายรุ้ง ถ้วยละ 50.- บาท