ขนมกล้วย

081-818-4476

ขนมกล้วย

ขนมกล้วย

ราคา

กล่องเล็ก 10 ชิ้น : 100 บาท

กล่องใหญ่ 35 ชิ้น : 350 บาท