ขนมชั้น
ขนมชั้น
กล่องเล็ก 10 ชิ้น  60.- บาท
กล่องกลาง 15 ชิ้น 90.- บาท
กล่องใหญ่ 36 ชิ้น 216.- บาท
ขนมตะโก้
ขนมตะโก้
กล่องเล็ก 7 ชิ้น 49.- บาท
กล่องกลาง 12 ชิ้น 84.- บาท
กล่องใหญ่ 36 ชิ้น 252.- บาท
ขนมเปียกปูน
ขนมเปียกปูน
กล่องเล็ก 10 ชิ้น 60.- บาท
กล่องกลาง 15 ชิ้น 90.- บาท
กล่องใหญ่ 30 ชิ้น 180.- บาท
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา
กล่องเล็ก 6 ชิ้น 42.- บาท
 
 
ดูทั้งหมด ...

ขนมชั้น เล็ก, กลาง, ใหญ่
ขนาดและราคาขนม
รวมรายการขนมสดและขนมแห้ง ร้านหวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย)
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          จากรุ่น ถึงรุ่นของขนมไทยหวานดำรงค์ ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรสชาติความเป็นขนมไทย ทำให้ครองใจลูกค้ามากว่า 45 ปี จากอดีตที่ร้านเดิมตั้งอยู่ ณ ตลาดเจริญผล จวบจนปัจจุบัน หวานดำรงค์ได้ย้ายร้านมาอยู่ที่ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา แยก 14) ด้วยคุณภาพและรสชาติที่กลมกล่อม หอม หวาน ในแบบฉบับสูตรโบราณ รวมทั้งการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้ขนมไทยหวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย) ยังคงครองใจผู้บริโภคมาจนถึงทุกวันนี้
 

ขนมไทย หวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย)
ขนมไทยชุดเทศกาล ร้านหวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย)
ข่าวประชาสัมพันธ์
หวานดำรงค์ แกลเลอรี่
counter        

ร้านหวานดำรงค์ รับจัดทำชุดอาหารว่าง "Snack Box"

สำหรับงานประชุม และงานเลี้ยงต่างๆ