ขนมชั้น
ขนมชั้น
กล่องเล็ก 10 ชิ้น  60.- บาท
กล่องกลาง 15 ชิ้น 90.- บาท
กล่องใหญ่ 36 ชิ้น 216.- บาท
ขนมตะโก้
ขนมตะโก้
กล่องเล็ก 7 ชิ้น 49.- บาท
กล่องกลาง 12 ชิ้น 84.- บาท
กล่องใหญ่ 36 ชิ้น 252.- บาท
ขนมเปียกปูน
ขนมเปียกปูน
กล่องเล็ก 10 ชิ้น 60.- บาท
กล่องกลาง 15 ชิ้น 90.- บาท
กล่องใหญ่ 30 ชิ้น 180.- บาท
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา
กล่องเล็ก 6 ชิ้น 42.- บาท
 
 
ดูทั้งหมด ...

ขนมชั้น เล็ก, กลาง, ใหญ่
ขนาดและราคาขนม
รวมรายการขนมสดและขนมแห้ง ร้านหวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย)
   

 

 

 

 

ขนมไทย หวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย)
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา
 
 
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา ขนาดเล็ก 6 ชิ้น กล่องละ 42.- บาท
 

 

 

counter