ขนมชั้น
ขนมชั้น
กล่องเล็ก 10 ชิ้น  80.- บาท
กล่องกลาง 15 ชิ้น 120.- บาท
กล่องใหญ่ 42 ชิ้น 336.- บาท
ขนมตะโก้
ขนมตะโก้
กล่องเล็ก 10 ชิ้น 100.- บาท
กล่องใหญ่ 35 ชิ้น 350.- บาท
ขนมเปียกปูน
ขนมเปียกปูน
กล่องเล็ก 10 ชิ้น 100.- บาท
กล่องใหญ่ 35 ชิ้น 350.- บาท
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา
ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา
กล่องเล็ก 6 ชิ้น 42.- บาท
 
 
ดูทั้งหมด ...

ขนมชั้น เล็ก, กลาง, ใหญ่
ขนาดและราคาขนม
รวมรายการขนมสดและขนมแห้ง ร้านหวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย)
   

 

 

 

 

ขนมไทย หวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย)

ขนมไทยชุดเทศกาล ร้านหวานดำรงค์ (แม่บุญช่วย)

ทางร้านหวานดำรงค์มีขนมไทยชุดพิเศษเพื่อให้ลูกค้าใช้งานในโอกาสพิเศษต่างๆ อาทิ เช่น ขนมชุดงานเทศกาลปีใหม่ งานแต่งงาน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น

การสั่งขนมเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ควรสั่งล่วงหน้ากับทางร้านอย่างน้อย 1 - 2 วัน    

 

   

 


 

 

 

 

 

   

 

 

counter