slot gacorslot88https://sjlas.org/slot-gacor/https://sjlas.org/slot-dana/https://sjlas.org/slot-pulsa/https://nicerjss.com/slot-gacor/https://nicerjss.com/slot-dana/https://nicerjss.com/slot-pulsa/https://sdbagl.org/slot-gacor/https://sdbagl.org/slot-dana/https://sdbagl.org/slot-pulsa/

ชุดปิ่นโตสาน (No.20)

081-818-4476

ชุดปิ่นโตสาน (No.20)

ชุดปิ่นโตสาน (No.20)

ชุดขนมมงคล9ชนิด จัดเรียงขนมลงในปิ่นโตสานมือ2เถา ตัวขนมแต่ละเถาจัดเรียงซ้อนกัน2ชั้น เก็บรักษาง่าย รวบรวมขนมไทยความหมายดีไว้ในชุดเดียว จึงเหมาะสำหรับทุกโอกาสค่ะ

(ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, ทองเอก, อาลัว, สัมปันนี)
ราคาชุดละ 3,000 บาท