ชุดขนมมงคล 5 ชนิด กล่องไม้ไผ่สานกลม (No. 19)

081-818-4476

ชุดขนมมงคล 5 ชนิด กล่องไม้ไผ่สานกลม (No. 19)

ชุดขนมมงคล 5 ชนิด

(ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน) 

จัดเรียงขนม 2 ชั้นลงกล่องไม้ไผ่สานมือทรงกลม ขนาด 9 นิ้ว 

ขนมไทยความหมายมงคล บรรจุในภาชนะหัตถกรรมจักสานไทย เหมาะสำหรับนำไปเป็นของขวัญและของฝาก

ราคา 1,400 บาท