ชุดขนมมงคลเครื่องทองล้วนในกล่องไม้ไผ่สาน (No.22)

081-818-4476

ชุดขนมมงคลเครื่องทองล้วนในกล่องไม้ไผ่สาน (No.22)

ชุดขนมมงคลเครื่องทองล้วน

(ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน)

จัดเรียงขนม 2 ชั้นลงกล่องไม้ไผ่สานมือ ทรงกลม ขนาด 9 นิ้ว

รวมความอร่อยและความเป็นมงคลไว้ในกล่องเดียว เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญแด่บุคคลที่เคารพรัก

ราคา 1,500 บาท