ชุดขนมมงคล 5 ชนิดในกล่องไม้ไผ่สาน (No.21)

081-818-4476

ชุดขนมมงคล 5 ชนิดในกล่องไม้ไผ่สาน (No.21)

ชุดขนมมงคล 5 ชนิด (ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน)

ขนมจัดเรียง 2 ชั้นลงกล่องไม้ไผ่สานมือ ขนาด 6x8 นิ้ว 

ตัวกล่องของขวัญเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านจากชุมชนในอำเภอพนัสนิคม

- ราคา 800 บาท -