ชุดของขวัญขนมมงคล 9 ชนิด (No.20)

081-818-4476

ชุดของขวัญขนมมงคล 9 ชนิด (No.20)

ชุดของขวัญขนมมงคล 9 ชนิด

รวมขนมไทยความหมายดีทั้ง 9 ชนิด เหมาะสำหรับให้เป็นของขวัญหรือของฝาก

ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, ทองเอก, เสน่ห์จันทร์, สัมปันนี, อาลัว (ขนมจัด 2 ชั้น ลงกล่องไม้ไผ่สาน 8x8 นิ้ว) 

ราคา 1,100 บาท