ชุดขนมชั้นสลับสี+ลูกชุบ (No.15)

081-818-4476

ชุดขนมชั้นสลับสี+ลูกชุบ (No.15)

ชุดขนมชั้นสลับสี+ลูกชุบ 

จัดลงจานกระเบื้องสีขาว ทรงกลม 

ราคา

ขนาด 11 นิ้ว : 1,200 บาท

ขนาด 12 นิ้ว : 1,400 บาท