ชุดรวมขนม 10 ชนิด (No.12)

081-818-4476

ชุดรวมขนม 10 ชนิด (No.12)

ชุดรวมขนม 10 ชนิด (No.12)

จัดลงกล่องของขวัญ 11”

ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, ขนมชั้น, กลีบลำดวน, ข้าวตอกเสวย, ข้าวตู, อาลัว, สัมปันนี

ราคา 1,200 บาท