ชุดรวมขนม 6 ชนิด (No.12)

081-818-4476

ชุดรวมขนม 6 ชนิด (No.12)

ชุดรวมขนม 6 ชนิด (No.12)

จัดลงกล่องของขวัญ 9”

ข้าวตอกเสวย, อาลัว, สัมปันนี, ขนมชั้น, กลีบลำดวน, ข้าวตู

ราคา 650 บาท