ชุดขนมมงคล 5 ชนิด + ลูกชุบ (No.10)

081-818-4476

ชุดขนมมงคล 5 ชนิด + ลูกชุบ (No.10)

ชุดขนมมงคล 5 ชนิด + ลูกชุบ (No.10)

จัดลงจานกระเบื้อง 12”

ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, ลูกชุบ

ราคา 1,400 บาท