ชุดขนมมงคล 5 ชนิด จัดทรงกลม (No.09)

081-818-4476

ชุดขนมมงคล 5 ชนิด จัดทรงกลม (No.09)

ชุดขนมมงคล 5 ชนิด จัดทรงกลม (No.09)

จัดลงจานกระเบื้อง 12” 

ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน

ราคา 1,000 บาท