ชุดขนมมงคล 9 ชนิด กล่องของขวัญพิเศษ (No.08)

081-818-4476

ชุดขนมมงคล 9 ชนิด กล่องของขวัญพิเศษ (No.08)

มงคล 9 ชนิด (No.08)

จัดลงกล่องของขวัญพิเศษ

ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, ทองเอก, อาลัว, สัมปันนี, สาลี่/กลีบลำดวน

ราคา 1,900 บาท