ชุดขนมรวม 8 ชนิด (No. 07)

081-818-4476

ชุดขนมรวม 8 ชนิด (No. 07)

ขนมชุดรวม 8 ชนิด (No.07)

จัดลงกล่องของขวัญพิเศษ

ลูกชุบ, อาลัว, กลีบลำดวน, ขนมชั้น, ฝอยทอง,

เม็ดขนุน, ตะโก้, เปียกปูน

ราคา 1,050 บาท