ชุดขนมมงคล5ชนิด+เปียกปูน,ตะโก้ (No.06)

081-818-4476

ชุดขนมมงคล5ชนิด+เปียกปูน,ตะโก้ (No.06)

ขนมมงคล 5 ชนิด+เปียกปูน, ตะโก้ (No.06)

จัดลงกล่องของขวัญพิเศษ

ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, เปียกปูน, ตะโก้

ราคา 900 บาท