ชุดขนมชั้นพิมพ์หัวใจ+เครื่องทอง (No.03)

081-818-4476

ชุดขนมชั้นพิมพ์หัวใจ+เครื่องทอง (No.03)

ชุดขนมชั้นพิมพ์หัวใจ+เครื่องทอง (จัดลงกล่องของขวัญพิเศษ)

ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน

ราคา 520 บาท