ขนมชุดยอดนิยม Signature (No.02)

081-818-4476

ขนมชุดยอดนิยม Signature (No.02)

ขนมชุดยอดนิยม Signature (จัดลงกล่องของขวัญพิเศษ) 

ขนมชั้น, เปียกปูน, ตะโก้

ราคา

ขนาดเล็ก : 380 บาท

ขนาดใหญ่ : 550 บาท