ขนมชุดรวม 7 ชนิด (No.01)

081-818-4476

ขนมชุดรวม 7 ชนิด (No.01)

ขนมชุดรวม 7 ชนิด (จัดลงกล่องของขวัญพิเศษ)

ทองเอก, อาลัว, เสน่ห์จันทร์, ข้าวเหนียวตัด, ขนมชั้น, เปียกปูน, ตะโก้

ราคา 1,000 บาท