ขนมมงคลเครื่องทอง (มี 2 ขนาด)

081-818-4476

ขนมมงคลเครื่องทอง (มี 2 ขนาด)

ขนมมงคลเครื่องทอง (จัดเรียง2ชั้นลงจานกระเบื้อง)

ราคา

• 9” : 850 บาท

กรณีเพิ่มทองเอก/เสน่ห์จันทร์ 1,050 บาท

•12” : 1,700 บาท

กรณีเพิ่มทองเอก/เสน่ห์จันทร์ 1,900 บาท